• woprslider1
  • 2014 124122

WOPR Toruń

2009-01-01 wisla 0671


Z okazji
Dnia Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
życzymy  wszystkim ratownikom  szczęścia,  zdrowia
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zadowolenia z wykonywanej pracy zawodowej.
od Rejonowego WOPR-u w Toruniu życzy Prezes z Zarządem.Po długich staraniach Rejonowe WOPR w Toruniu uzyskało zgodę MSWiA na wykonywanie ratownictwa wodnego. Decyzja nr 1/2016 MSWiA. Dokument 1 , dokument 2


Wodne Ochotnicze Pogotowie w Toruniu rozpoczęło działalność w 1977 roku jako WOPR Województwa toruńskiego. Od 1999 roku w związku ze zmianami administracyjnymi w kraju toruńskie WOPR przekształciło się w rejonowe WOPR w Toruniu. Wieloletnim prezesem toruńskich ratowników był śp. Waldemar Lewandowski. Rejonowy WOPR w Toruniu od początku istnienia prowadzi działalność ratowniczą i szkoleniową na terenach powiatów toruńskiego, brodnickiego i grudziądzkiego. Prowadzimy działalność szkoleniową mającą na celu wyszkolenie ratowników wodnych, prowadzimy kursy motorowodne.

Zabezpieczamy spływy, regaty i inne imprezy odbywające się w wyżej wymienionych powiatach. Na co dzień szczególnie w okresie letnim poprzez patrole motorowodne dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców Torunia, Brodnicy, Grudziądza i Chełmży. W patrolach ściśle współpracujemy z policjantami zespołu prewencji na wodach i terenach przywodnych wydziału prewencji KMP w Toruniu.

Prowadzimy działalność profilaktyczną w szkołach, przedszkolach mającą na celu edukacje dzieci i młodzieży pod kątem bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych. Toruńskie WOPR liczy ponad 800 członków, z których większość aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz bezpieczeństwa osób wypoczywających na wodach. Corocznie wspólnie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Toruniu, Sanepidem, Policją wodną dokonujemy kontroli kąpielisk strzeżonych i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.


chwilowka online